TÜRKİYE DERMATOVENEROLOJİ DERNEĞİ, adını uzmanlık dalımızın "dermatoloji" ve "veneroloji" alanlarından almaktadır. Veneroloji ve diğer karşılıkları olan Zührevi Hastalıklar Bilimi, İlmi Emrâz-ı Zühreviyye vb. adlandırmaların hepsinde aynı tanrıçanın adı (VENUS*, ZÜHRE, SEVİT **) bulunur. Mitolojinin aşk tanrıçası olan VENUS'un adı, gövdesel aşk ile oluşan sayrılıklara da verilmiş ve bu konularla ilgilenen bilim dalına da venerologia (veneroloji) denmiştir. Adında bu mitolojik adı barındıran TÜRKİYE DERMATOVENEROLOJİ DERNEĞİ, özgün bir klasik müzik yapıtına sahip olmak istediğinde, bu yapıtın konusunun, dernek adında yer bulan bu tanrıça olmasına karar vermiştir. Derneğimiz, yüzyıllardır her türlü sanat türünde yaratılmış büyük yapıtlara ilham vermiş bulunan VENUS'u konu alan bir rapsodinin "RHAPSODIA VENERIS (VENUS RAPSODİSİ, SEVİT OZANLAMASI)" bestelenmesi yönünde Prof. Naim Erol ŞEKERANBER'e 2007 yılında istemde bulunmuştur. Siparişimizi kabul etme lütfunda bulunup, esinlenme konusu güzellik ve sevi tanrıçası "VENUS" olan bu değerli yapıtı derneğimize ve Türk müzik dünyasına armağan eden Komponist Naim Erol ŞEKERANBER'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlk seslendirilişi Yunanlı Şef Byron FIDETZIS yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nca 10.5.2012 günü Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yapıtın konser kayıtları derneğimizin ağ ortamı sitesinde izlenebilmekte ve dinlenebilmekte.

Prof. Dr. Ali Tahsin GÜNEŞ
TÜRKİYE DERMATOVENEROLOJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanı

* : Alm./İng. VENUS; Fra. VÉNUS; Gre. APHRODİTE; Lât. VENUS; Rus. VENERA; Sum. İNANNA, ŞULPAE; Tür. SEVİT, (Moğ. SOLBON), (Osm. ZÜHRE), (Özb. SEVİT), (Trm. ÇOLPAN).
** : 1. Venus yıldızı (Örn. Kutadgu Bilig: "Sevüg yüz urundı bişinci sevit: Sevimli yüzünü gösterdi beşinci (yıldız) sevit").
2. (Yıldız tapıncı bulunan eski Türkler'de) çoban yıldızı ile simgelenen yıldız tanrıça (Örn. Abakanlı kam ilahileri).

Rhapsodia Veneris Afiş