TÜRKİYE DERMATOVENEROLOJİ DERNEĞİ’NİN KURULUŞ AMAÇLARI

 • Dermatovenerolojiyle (deri ve görünür mukozaların fizyolojisi, fizyopatolojisi, bakımı, profilaksisi, rehabilitasyonu ve eşeysel geçişli sayrılıkları da içeren tüm sayrılıklarının tanı ve sağaltımıyla) ilgili olarak yürütülen bilimsel etkinlikleri ve gelişmeleri yakından izlemek, teşvik etmek ve desteklemek;
 • Dermatoveneroloji uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi görmekte olanların mesleki ve bilimsel gelişimlerine yardımcı olmak;
 • Dermatoveneroloji uzmanlık konuları çerçevesinde konferans, panel, simpozyum, kongre, periyodik tekamül toplantıları ve benzer biçimlerde bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek;
 • Üyelerin güncel bilimsel ve mesleki gereksinimlerini belirleyerek toplantılarda bu konulara ağırlık vermek;
 • Dermatovenerologlar arasındaki bağları ve dayanışmayı kuvvetlendirmek ereğiyle sosyokültürel içeriği de bulunan toplantı ve geziler düzenlemek;
 • Dernek çalışmalarının sonuçlarının halk sağlığına ve kültürüne katkı yapacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak;
 • Üyeleriyle bilimsel içerikli internet iletişimini geliştirmek, bilimsel yayınlar yapmak;
 • Klinik dermatoloji, veneroloji, dermatoimmunoloji, dermatopatoloji, dermatoşirürji, dermatomikoloji, dermatoakupunktur, dermatofleboloji, trikoloji, dermatobakterioloji, dermatoviroloji, dermatoseroloji, dermatofizyoloji, fotobiyoloji, kozmetoloji, termal dermatoloji, pediatrik dermatoloji, dermatoradyoterapi ve dermatoonkoloji konularında yapılan çalışmaları desteklemek ereğiyle teşvikler vermek, özendirici yarışmalar düzenlemek ve teşvik ödülleri vermek;
 • Yurt içinde dermatovenerolojik kökleşik ve güncel bilimsel konularda incelemeler yaparak gerektiğinde bunların medikal ve sosyal yönlerinden hükümeti haberdar etmek, konuların halk sağlığını ilgilendiren yönlerini basın-yayın aracılığıyla halka duyurmak;
 • Derneğin temel ilkeleri doğrultusunda halk sağlığını ilgilendiren konularda halka açık panel, simpozyum ve sohbet toplantıları düzenlemek;
 • Yerli ve yabancı bilimsel derneklerle ilişkide bulunarak bilimsel toplantılarına temsilci göndermek;
 • Yerli ve yabancı bilim adamlarını derneğimizin bilimsel toplantılarına konuşmacı olarak davet etmek.